Wykaz sprzętu firmy "Piaskon"

Do realizacji zleceń u Klienta stosujemy:
1. Piaskarka 50 L (2 szt.)
2. Piaskarka 100 L (2 szt.)
3. Piaskarka komorowa (1 szt.)
4. Odpylacz przemysłowy EGO2/EGO4 m (4 szt.)
5. Sprężarka WS-50 (1 szt.)
6. Sprężarka WE-53 (1 szt.)
7. Sprężarka spalinowa na podwoziu jezdnym (1 szt.)
8. Kompletny osprzęt piaskarek zgodny z wymogami UE (3 szt.)
9. Kompletny ubiór dla piaskarza zgodny z przepisami UE (3 szt.)
10. Urządzenie miotające do suchego lodu (1 szt.)
11. Namioty ochronne różnej wielkości w zależności od potrzeb (4 szt.)
12. Rusztowanie typ "Warszawski" o wysokości 10 m (1 szt.)
13. Rusztowanie aluminiowe typ "Krause" o wysokości 8 m (1 szt.)
14. Odkurzacz przemysłowy Kärcher (1 szt.)
15. Przeciwwybuchowy zestaw filtracyjny powietrza wykonany zgodnie z dokumentacją firmy "Kaszprojekt" i zatwierdzony przez Urząd Górniczy (1 szt.)
16. Zestaw malarski do nakładania powłok malarskich natryskiem hydrodynamicznym (1 szt.)
17. Zestaw malarski o dużej wydajności do nakładania powłok malarskich natryskiem pneumatycznym (1 szt.)
18. Zestawy malarskie pomocnicze.
19. Urządzenia pomocnicze, jak: chropowatościomierz, higrometr, pirometr itp.
20. Pracownicy posiadają ważne badania lekarskie, szkolenia bhp i p.poż., uprawnienia energetyczne G-2E oraz kilkunastoletnie doświadczenie przy wykonywaniu tego typu prac w halach o szczególnych obostrzeniach dotyczących zapylenia.